Godkjenninger

Th. Kolbeinsen har bred erfaring innen elektrofaget, og sitter med de viktigste godkjenningene for å utføre oppdrag for bolig, næring og industri.
Nelfo
 • Elektroinstallatør gruppe L
 
Statens Byggtekniske Etat

 • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 

Post- og teletilsynet
 • Autorisert teleinstallatør - TIA

Post- og teletilsynet
 • Autorisert kabel-tv-installatør - KIA

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Prosjektering og utførelse innen:
  • Lavspenning bygningsinstallasjoner
  • Lavspenning industriinstallasjoner
  • Elektriske anlegg på maskiner
  • Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
  • Lavspenning ledningsanlegg
  • Maritime elektriske anlegg